Satış yapıldıktan sonra işimiz bitmiyor, bizim için önemli olan uzun yıllar sürecek güçlü bir birlikteliğin kurulması.

Zaman Damgası

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.

Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vs. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı günümüz e-ticaret, e-devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınabilir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.

Kullanım Alanları

  Özellikle;

  • e-imza ile imzalanan evraklarda,
  • Arşiv imza atılan evraklarda,
  • e-faturalarınızda,
  • e-defterlerinizde,
  • Gönderdiğiniz e-postalarda,
  • Gelen evraklarınızda,
  • Giden evraklarınızda,
  • Müzisyenler eserlerinde, yazarlar yazılarında,web sitesi sahipleri sitelerinde,
  • Tasarımcılar, programcılar, mimarlar, doktorlar, avukatlar, yayınevleri vs...
  • Kullanabilirsiniz.

EBYS Yazılımınızda

E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, Gelen-Giden Evrak, E-Posta vs.

Bilgi Güvenliği ve Log'lar

Log'larınızı Zman Damgası ile imzalayabilir ve yasal zemin kazandırabilirsiniz.

Sanatsal Eserler

Müziklerinizi, resimlerinizi, yazılarınızı, icatlarınızı, buluşlarınızı Zaman Damgası ile imzalayın.

Yasal Altyapı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre zaman damgası, bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.

Damgalama işlemi sonrası, o dokümanın, hangi tarihte oluşturulduğu ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı sayısal ortamda doğrulanmış olur.

Zaman damgası, kişilerin kendilerine ait elektronik verilerin üzerindeki fikri mülkiyet haklarının belirlenmesinde kaynaktır.

Zaman damgası, mevcut mevzuat gereği, elektronik veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarının ispat hukuku bakımından incelenmesinde delil niteliğindedir.

5070 Sayılı Kanunu
Güvenlik Önlemleri
Zaman Tespiti Amacı
Zaman Damgası Avantajları

Sizler için Zaman Damgası icadından öncesi ile sonrası arasındaki bazı farkları açıklayalım dedik. Aradaki farka inanamadık!

Zaman

Öncesi: Noterdeki onay işlemleri, evrak sayfa sayısına göre çok zaman alırken,

Sonrası: Dosya boyutu ve adedi ne olursa olsun, damgalamak sadece birkaç saniyenizi alır.

Emek

Öncesi: Notere gidiş, noter işlemi öncesi ve işlem sırasındaki bekleme zamanı ciddi bir emek kaybına yol açarken,

Sonrası: Sadece bir tıkla, beklemeden, eserlerinizi veya dökümanlarınız zahmetsizce damgalayabilir ve bilgisayar ortamında saklayabilirsiniz.

Fiyat

Öncesi: Noter masrafı, yüksek bir maddi külfet getirmekle beraber onaylanacak evrağın içeriğine ve sayfa sayısına göre değişkenlik gösterirken,

Sonrası: Döküman sayfa sayısı ve dosyanın içindeki verinin niteliği ne olursa olsun, her işlem için sadece 1 kontör gerekmektedir.

Güvenlik

Öncesi: Eserinizin içeriği başkaları tarafından görünmekle birlikte, eserlerin içeriklerinin gizli kalmaması sebebiyle kayıtların paylaşılabilir ortamda saklanma riski taşırken,

Sonrası: Damgalama işlemi sırasında, eserinizin veya dökümanınızın orjinali bilgisayarınızda kalır, kopyası sistem tarafından alınmaz, içerik hiçbir şekilde başkaları tarafından görülmez.

Format Çeşitliliği

Öncesi: Ses dosyası, video dosyası, sayfalarca dolusu proje ve notere götürülmesi sorun yaratacak olan formatların onaylanması zorluk yaratırken,

Sonrası: Formatı ve boyutu ne olursa olsun, her türlü veri dosyası tipi için (txt, doc, pdf, jpg, xls, mp3, vb.) kolaylıkla uygulanabilir.

Muhafaza & Taşıma

Öncesi: Sayfalarca onaylanmış evrağın, güvenli olarak saklanması ve biryerden başka bir yere taşınması ciddi bir sıkıntı oluştururken,

Sonrası: Damgalanmış verileri, bilgisayarınızda, disklerinizde ve benzeri şekilde güvenle, gerekirse şifreleyerek saklayabilir ve taşıyabilirsiniz.

Onaylanan Eserler

Beste ve şarkı sözleri ile reklâm, dizi ve film müzikleri, Şiirler, bloglar, kitaplar, tablolar, filmler, plaklar ve resimler, Web Sitesi içerikleri, internet erişim ve ip kayıtları, loglar, yazılımlar, veritabanları, Makaleler, dizi, film ve reklâm senaryoları ile edebi eserler, sanat eserleri ve tiyatro eserleri, Çeviriler, tezler ve bilimsel nitelikteki eserler, Grafikler, moda tasarımları, fotoğraflar, oyunlar, Karikatürler, mimarlık eserleri, fotografik eserler ve slâytlar, Harita, plan, proje ve krokiler, çeşitli yayınlar ve araştırmalardır.